Onze waarden

Ambachtelijke en authentieke productie

Larco Foods B.V. heeft als doel de ambachtelijke smaak en kwaliteit van vroeger te behouden, door met moderne technieken aan de traditionele methoden vast te houden.

Het productieproces start altijd met het koken van het vleescomponent (moederdieren, rundvlees, wild, etc.). Dit eigen kookproces geeft naast het gekookte vleesdeel ook eigen bouillon en vet, welke gezamenlijk met aanvulling van overige ingrediënten tot een eindproduct worden vervaardigd. Zowel de vleesgrondstoffen als overige ingrediënten worden met de grootste zorg geselecteerd om de hoogste kwaliteit te kunnen waarborgen en garanderen.

Al onze producten worden geautoclaveerd (gesteriliseerd), zodat een veilig eindproduct ontstaat met een lang houdbaarheidstermijn. Elk product heeft een eigen computergestuurd sterilisatieprogramma, waardoor verlies van smaak wordt beperkt en optimale veiligheid kan worden gerealiseerd. Nadat de producten zijn gesteriliseerd worden ze gecodeerd, geëtiketteerd (voornamelijk Private Label), verpakt en transportgereed gemaakt om te kunnen uitleveren.

Kwaliteit

Onze producten worden in een gecontroleerde omgeving vervaardigd en het productieproces is voor het grootste deel geautomatiseerd. De processen worden door onze eigen kwaliteitsdienst continue bewaakt volgens het Total Quality Management. Daarnaast wordt ook gecontroleerd door externe onafhankelijke auditoren, die het totale proces beoordelen en certificeren.

IFS

Het resultaat van deze strategie is dat wij een totaal geborgd kwaliteitssysteem kunnen garanderen, wat heeft geresulteerd in de toekenning van IFS (International Food Standard).

Duurzaam

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) loopt als een rode draad door het beleid van Larco Foods B.V. Wij streven naar een duurzame wijze van ondernemen en respectvol handelen en hierop zijn de afgelopen jaren aanzienlijke inspanningen geleverd. Daarbij zijn duurzaamheid, kwaliteit, samenwerking en respect voor mens, dierenwelzijn en milieu essentiële begrippen. Larco is zodoende Smeta 6.1 Pilar 4 gecertificeerd en dus Sedex geregistreerd. Daarbij werkt Larco uitsluitend met leveranciers die de ETI-basiscode onderschrijven (www.ethicaltrade.org/resources/eti-base-code).

Door de algehele strategie hierop te richten, streeft Larco naar een positieve maatschappelijke beleving ten aanzien van de productie van ambachtelijke producten. Productveiligheid en gezondheid zijn de belangrijkste pijlers voor onze producten en wij zullen dit continu blijven bezien en verbeteren. Daarnaast zal Larco voor haar medewerkers veiligheid en gezondheid voorop stellen en blijven optimaliseren.

Alle mogelijke maatregelen zijn getroffen om activiteiten zodanig uit te voeren, zodat het milieu zo min mogelijk wordt belast. Larco onderkent de verantwoordelijkheid ten aanzien van de leefomgeving en natuur en streeft naar oplossingen die bijdragen aan de verbetering van omstandigheden.

Bekijk document